Vaša firma vo firemnom kalendári SCHWING

Chcete:
• Posilniť firemnú prestíž?
• Bezplatnú reklamu Vašej spoločnosti?
• Jeden mesiac „visieť“ na stenách firiem z branže po celom svete?
• Kovový model čerpadla SCHWING v mierke 1:50?